STRYD FAWR 3D

*** DIWEDDARIAD PWYSIG ***

Caewyd ein cynnig cyfranddaliadau ar 30 Mehefin, 2018.

Rydym wrth ein bodd yn cyhoeddi ein bod wedi codi dros £82,000 – gyda 450 o bobl a grwpiau yn buddsoddi i sicrhau dyfodol Tafarn yr Heliwr.

Roedd hyn yn golygu ein bod ni’n gallu cynnig cynnig i brynu’r adeilad.

Ac ar ddydd Gwener, Gorffennaf 20, derbynwyd y cynnig hwn – ac ar ddydd Gwener, Tachwedd 09, cawsom allweddi i Tafarn yr Heliwr.

Rydym wrth ein bodd ac yn gyffrous ein bod yn gallu mynd ymlaen â’r cam nesaf o drawsnewid yr adeilad i un all Nefyn ymfalchïo ynddo.

Diolch yn fawr iawn i bawb am eu holl gefnogaeth – mi wnawn eich diweddaru gyda’r unrhyw ddatblygiadau pellach sydd i ddod.

*** IMPORTANT UPDATE ***

Our share offer closed on June 30, 2018.

We are delighted to announce that we have raised over £82,000 – with 450 people and groups investing to secure the future of the Sportsman pub.

This meant we were able make an offer to buy the building.

On Friday, July 20, this offer was accepted – and on Friday, November 09, we finally got the keys to Tafarn yr Heliwr.

We are thrilled and excited to be able to get on with the next stage of making Tafarn yr Heliwr a pub for Nefyn to be proud of.

So many thanks to everyone for all their support – we will keep you posted with future developments.

—————————————————————————————————————————————

Mae grŵp wedi dod at ei gilydd i sefydlu menter gymunedol er mwyn ceisio dod â bwrlwm unwaith eto i Dafarn yr Heliwr.

Os bydd y cynllun yn llwyddiannus, bydd Tafarn yr Heliwr yn eiddo i bobol Nefyn, ac yn cael ei redeg gan bobol Nefyn, er budd pobol Nefyn.

Y nôd yw dod â balchder yn ôl i’r dref a chreu gofod cymdeithasol gall y gymuned gyfan ei ddefnyddio, lle bydd croeso i bawb.

Bydd y dafarn ynail-agor, ond bydd yr adeilad hefyd yn cael ei drawsnewid er mwyn cynnig llety, bwyd rhesymol o safon, gofod ar gyfer cerddoriaeth a digwyddiadau, a hwb clyd a chroesawgar ar gyfer grwpiau cymunedol.

A group has formed to bring Nefyn’s Sportsman pub back to life as a community venture.

If the plan is successful, the Sportsman will be owned by the people of Nefyn, run by them, for them.

The aim is to bring some pride back into the town and create a much-needed social space that the whole community can use, where everyone is welcome.

Not only would the pub be brought back to life – the building could also provide accommodation for visitors, good affordable food, a space for music and events, and a cosy welcoming hub for local community groups.

Cefnogwyd gan// Supported by (diolch yn fawr iawn!!):

mentermon_brand_family_agw